Styrketräning motverkar diabetesNy forskning visar på ett samband mellan styrketräning och minskad risk för diabetes typ 2 hos män, enligt en rapport utförd av danska och amerikanska forskare som nyligen publicerades i JAMA (Journal of American Medical Association).

– Vi vet att motion är en väldigt bra förebyggande åtgärd vid diabetes typ 2 och nu får vi ännu mer stöd för våra rekommendationer. Det finns mycket att vinna för samhället om man kan visa på effekterna av att träna, säger Fredrik Löfdahl, Diabetesförbundets ordförande till Dagens Nyheter.

I den aktuella studien studerades över 32.000 män under 18 års tid, varav 2.300 utvecklade typ 2-diabetes.Resultaten visar att 30 minuters träning med vikter, fem gånger i veckan, minskar risken för diabetes med 34 procent. Även mindre träning, upp till en timma i veckan, hade effekt och minskade risken med 12 procent.

Min kommentar
Varför har enbart män deltagit i studien? Resultaten är förmodligen överförbara på kvinnor men här skulle en ny studie eller flera behövas, på kvinnor och mixat.

Dessutom, DN skriver att flera tidigare studier har visat att regelbunden aerobisk träning (mer pulshöjande/konditionsinriktad träning) ger väldigt starka resultat vad gäller motverkan av diabetes typ 2.  Forskarna i ”styrkesträningsstudien” kommenterar detta med att det allra bästa är en kombination av de båda träningsformerna – styrka och kondition, vilket också har testas vetenskapligt och då visat upp till 59 procents minskad risk för diabetes typ 2, enligt DN-artikeln. En betydligt större skillnad jämfört med 12 procent vid styrketräning.

Just att kombinationen kondition/styrka är effektiv vid viktminskning minns jag från min universitetsutbildning i San Diego, kursen "Nutrition for health and fitness", där min föreläsare rekommenderade två gånger styrketräning och två gånger konditionsträning (pulshöjande i minst 20 minuter)  i veckan (alltså totalt 4 träningstillfällen/vecka)  för minskning av ett kilo i veckan. Viktminskning i sin tur ger väldigt bra effekt för utjämning av blodsockernivån, bättre cirkulation och hjärt-kärlpåverkan vilket i sin tur minskar risken för diabetes typ 2 och andra viktrelaterande sjukdomar.