Mindre kemikalier


Idag skrev jag en nyhet för Värmdö kommun om kemikalier och Käppalaförbundet, (Käppalaförbundet renar avloppsvatten från mer än en halv miljon människor i elva medlemskommuner norr och öster om Stockholm, samt tar tillvara på den näring och energi som finns i avloppsvattnet och återför slam och biogas till samhällets kretslopp. )
Det här handlar ju i grund och botten om hälsa så det passar ju bra även här i min blogg.

Kemikalier finns nämligen överallt i vår närhet – i möbler, kläder, hygienprodukter, elektronik, plast, leksaker och bilar. En del kemikalier kan vara skadliga för människor och miljön. Om de inte hanteras på rätt sätt blir de kvar i vårt ekosystem och kan påverka både dig och framtida generationer.

Här vill jag bara inflika att jag inte tillhör den där skaran som är livrädda för plastleksaker och bara låter sina barn leka med leksaker av trä. Vet att Ewa Röse var med i någon film som handlade om detta (Underkastelsen heter den tror jag) jag har inte sett filmen men känner spontant att så orolig bör man kanske inte vara. Samma gäller för kemilkalier i mat, E-nr-fanatism osv. Jag ingår inte i hyllningskören för "Äkta vara" och hemliga kocken (även om jag tycker att Mats-Eric Nilsson har många bra poänger). Men med lite sunt förnuft går det ju att göra vissa enkla förändringar hemma som blir bättre både för miljön och den egna hälsan. Här ger Käppala 10 bra tips för en giftfri miljö. Så från och med nu ska jag sluta spola ner luddet från torktumlaren i toaletten.