injicerade vitaminer

Senaste hälsotrenden i Japan just nu är IVA-kaféer där besökarna kan få en dos vitaminer injicerade direkt i blodet. En liten quick fix på lunchen sådär.

Att injicera vitaminer skulle kunna underlätta absorptionen. Tarmens uppsugningsförmåga och transport via blodet in i kroppens celler av syntetiska vitaminer, alltså de du köper i pillervariant på burk, är nämligen ofta inte så effektiv. Du får helt enkelt inte i dig den mängd du borde. Vitaminer genom vanlig mat är lätt för kroppen att ta till sig men då gäller det att vi äter tillräcklig mängd av den mat som innehåller höga doser av de vitaminer vi vill åt.

Och frågan är hur hälsosam hanteringen kring själva injiceringen sköts på de där japanska IVA-kaféerna. Är det sjuksköterskor som utför detta? Det kan man ju alltid hoppas på. En enklare lösning vore ju att servera massor av frukt, grönsaker och fullkornsbröd...