Gentesta din hälsa på nätet


Idag skriver SvD (papperstidningen, Näringsliv) om gentester på nätet. Om hur metoden blir allt mer fullständig, etablerad och billig. Inom några år kommer de flesta av oss att kunna ta reda på sin hälsoprofil genom att testa sitt DNA på nätet. Då kan vi upptäcka eventuella risker att utveckla bröstcancer, diabetes, Alzheimers eller hjärt-kärlsjukdom. Vi kan också ta reda på mer estetiska aspekter som risken för att bli skallig eller om du har snabba eller långsamma muskelfibrer (vilket i sin tur kan avslöja vilken sorts träning som passar bäst för dig).

Debatten kring gentesterna har bara börjat ta fart och handlar å ena sidan om att vi kanske inte vill veta. I alla fall när det gäller sjukdomar som vi inte kan göra så mycket åt. Å andra sidan menar många att vi genom gentester kan förebygga och i vissa fall eliminera många sjukdomar. Visar det sig att du ligger i riskzonen för hjärt-kärlsjukdom kan du direkt se över dina matvanor och börja motionera mer.

- Det finns ingen tvekan om att gentester kommer på bred front. Men personligen tycker jag att de bör ske i sjukvårdens regi, säger Åke Borg, professor i experimentell onkologi vid Lunds universitetssjukhus, till SvD. Han menar att kommersiella on line-gentester kan förvirra och skrämma upp i onödan. Men får mothugg av bland andra George Church, professor i genteknik vid Harvard, som tror att gentester på nätet kan hjälpa människor att få en säker diagnos och att individen själv har rätt att få välja om de vill veta eller inte. För är det inte du som ska äga informationsrätten till just ditt DNA?

En lösning, som diskuteras i artikeln, är kräva av gentestföretagen att de erbjuder medicinsk rådgivning i samband med testet.

Min kommentar
Som Eva Regårdh skriver i artikeln i SvD, tror jag också att det inom en tioårsperiod kommer bli lika vanligt att ha sin hälsoprofil, via DNA, på nätet som vi idag betalar räkningar på samma ställe. Och det är ju jättebra tycker jag som dietist. Inte minst med tanke på vilka fina jobbmöjligheter det öppnar upp för mig och mina kollegor...