Pinjemun


Idag varnar DN och EU för risken att få så kallad pinjemun av vissa pinjenötter som importerats från Kina men packats i Norge.

Pinjemun får den som av misstag äter en dålig pinjenöt. Fenomenet förstör smaksinnet under en tid och all mat får en metallisk smak.