Smarta barn blir vegetarianer

Så här på en köttfri måndag tycker jag att den här nyheten passar bra:

Intelligenta barn blir vegetarianer
Illustrerad vetenskap skriver om en undersökning som visar att ju intelligentare ett barn är, desto större är sannolikheten för att det blir vegetarian som vuxen. Slutsatsen drar brittiska forskare vid University of Southampton efter att ha studerat 8179 personers livsstil. Alla personer fick sin intelligenskvot mätt som tioåringar och blev nu ombedda att berätta om sina kostvanor. Sammanlagt 365 deltagare berättade att de var vegetarianer, dessa deltagare visade en markant högre intelligenskvot som tioåringar.

Den nya upptäckten bidrar till förklaringen om varför intelligenta, välutbildade människor ofta är friskare, vilket flera undersökningar påvisat. Vegetarianer drabbas mer sällan av högt blodtryck, högt kolesterolvärde och hjärtkärlsjukdomar.

Det här påminner mig också om Bourdieus mer filosofiska teorier om att ju högre utvecklat ett samhälle är desto mer distansierade blir vi till kött. Om vi ens äter det vill vi att det ska vara förpackat i plast och delat i bitar. Med ett utseende långt ifrån naturligt ursprung. Jag har skrivit mer om det i ett tidigare inlägg som du hittar här.

Så man kanske skulle ta och bli vegetarian igen... Åtminstone på måndagar.