Farlig konservmat?

När jag letade nyheter till Netdoktors nyhetsbrev idag var det svårt att undgå den här skrämselrubriken:

Höga halter bisfenol A i konserverad mat 
Konserverad mat ökar halterna av det hormonliknande ämnet bisfenol A i urinen med flera tusen procent. Det konstaterar Svenska Dagbladet i en granskning där de lät fyra reportrar under två dagar mestadels äta konserverad mat, som till exempel ravioli, tonfisk, majs, öl och vita bönor i tomatsås.

Ämnet kommer från den plastbeläggning som täcker insidan på burkarna och läcker ut i maten. Hos en av reportrarna ökade halten bisfenol A med 4 600 procent och uppmättes efter två dagar till rekordhöga 86 nanogram per milliliter urin.

Svenska Dagbladets reportrar tog hjälp av forskare vid Lunds universitet för att utforma experimentet. Bo Jönsson, professor vid den medicinska fakulteten vid Lunds universitet, hyllar experimentet.

– Det här visar att konserver är en mycket viktig källa till bisfenol A. Resultaten är så pass intressanta att de bör nå ut internationellt, säger han till Svenska Dagbladet.

Flera tidigare studier har visat att bisfenol A kan störa fortplantning och kan ge ökad risk för cancer. Det finns även en koppling mellan höga nivåer av bisfenol A och ökad risk för fetma, hjärt-kärlsjukdom och diabetes.

Min kommentar
Intressant i sammanhanget, apropå skrämselrubrik, är att halterna av bisfenol A som i det här fallet uppmättes till "rekordhöga 86 nanogram per milliliter urin" fortfarande ligger under dagens gränsvärden för bisfenol A.

Denna nivå diskuteras dock just nu intensivt i forskarvärlden, enligt Bo Jönsson. Detta sedan flera studier på gnagare (obs: möss är inte människor...) visat på negativa effekter vid väsentligt lägre exponering.

– Om bisfenol A är farligt i låga halter, så visar experimentet att det framför allt är konserver man ska undvika, säger Bo Jönsson till Svenska Dagbladet.

Ok, men jag funderar också på vilka konserver det här egentligen gäller. Majs- och andra grönsakskonserver kan jag förstå, det har ju ofta en vit, plastig insida. Men ölburkar? Är väl bara aluminium?

Och så får vi ju inte glömma att det mycket väl kan vara fråga om rök utan eld här. För att dra en parallell, någon som minns akrylamid-larmet?

Jag tycker att den här bilden, lånad av en Facebook-vän (och Berglin i DN), säger allt:

Det enda vi verkligen borde akta oss för är larmrapporterna.

Serien i sin helhet hittar du här