Förkylning kan ge fetma


Idag när jag letade nyheter till Netdoktor upptäckte jag det här, något omvälvande resultatet från senaste fetma/överviktsforskningen:

Ett vanligt förkylningsvirus har för första gången kunnat kopplas till fetma och övervikt i Sverige. Svenska Dagbladet skriver att amerikanska studier har visat att adenovirus-36, som orsakar allt ifrån förkylning till magsjuka, kan öka antalet fettceller och fettinlagring i cellerna. Nu har forskare för första gången sett sambandet även hos svenskar som infekterats av adenoviruset. I samarbete med forskare vid Virginia Commonwealth University, USA, har forskare vid Karolinska Institutet studerat förekomsten av antikroppar mot viruset hos totalt 424 barn och 1611 vuxna svenskar i Stockholm och Uppsala.

I linje med tidigare studier var risken att få fetma dubbelt så stor för de som infekterats jämfört med dem som inte haft viruset.Det var också första gången forskare tittade på virusets utbredning över tid, här visade analyserna att viruset blivit dubbelt så vanligt i Stockholm på 10–15 år, samtidigt som fetman ökat.

– Det verkar som att har man haft infektionen så påverkas fettväven så den blir mer dynamisk. Den lagrar upp mer fett. Men om man ändrar livsföring kan den också minska sin fettvävnad mer effektivt, säger Catharina Lavebratt, forskare vid institutionen för molekylär medicin vid Karolinska Institutet, som tillsammans med professor Martin Schalling ledde studien som nyligen publiceras i den vetenskapliga tidskriften PlosOne.

En positiv aspekt när det gäller behandling är alltså att personer som har råkat ut för virusrelaterad fetma eller övervikt svarar snabbt på diet- och motionsbehandling.

Min kommentar
Mycket intressant koppling och tecken på att vi ännu vet så lite om samspelet mellan vårt immunförsvar och långtidseffekter på vår hälsa.

Studien bygger på flera andra länders forskning (USA, Italien mfl) och täcker in ett stort antal försökspersoner i olika åldrar.

Den positiva vinkeln om att personer med virusrelaterad fetma svarar bättre på kost- och motionsbehandling är i sig väldigt intressant. Jag skulle vilja veta mer om varför fettinlagringen och antalet ökade fettceller är lättare att reducera just i de här fallen. Förmodligen handrar det här även om att beteendeförändring (bra mat, mer motion) logiskt sett borde bli svårare hos de personer där livsstilen och beteendemönster i sig (sämre eller för mycket mat + för lite fysisk aktivitet) har orsakat eller bidragit till fetman eller övervikten.