Livsfarligt stillasittandeIgår, när jag scannade av hälsonyheter till Netdoktors nyhetsbrev upptäckte jag Läkartidningens artikel om livsfarligt stillasittande.

Ny forskning visar att stillasittande, definierat som muskulär inaktivitet, oberoende av övrig fysisk aktivitet ökar risken för flertalet av våra stora folksjukdomarna och förtida död. Detta talar för att vi bör uppmärksamma fysisk aktivitet och stillasittande som två skilda beteenden. Hittills har stillasittande använts som en synonym till fysisk inaktivitet (det vill säga otillräckliga nivåer av fysisk aktivitet). I framtida rekommendationer om fysisk aktivitet och hälsa bör även undvikande av stillasittande framhållas.

En viktig uppgift för hälso- och sjukvården blir att sprida och implementera den nya kunskapen i klinisk vardag, skriver Läkartidningen.

Min kommentar
Man skulle ju kunna tolka den här nyheten som att två pass spinning/gympa/styrketräning i veckan inte räcker aktivitetsmässigt om vi samtidigt sitter still framför datorn hela dagarna. Men all träning är bra träning, jag tror den här studien syftar på den typen av stillasittande som blir resultatet då man av bekvämlighetsskäl inte rör sig alls. Jag tänker på USA, där de flesta kör bil dit de ska och tar rulltrapporna/hissen sista biten. Att skippa vardagsmotionen helt = inte bra.

Själv vardagsmotionerar jag mycket (har ju fortfarande inte körkort. Än.) går eller cyklar till och från dagis + till och från bussen in till stan. Går ut och går med hunden minst två promenader om dagen och så räknas ju städning och sånt man fixar med hemma också.

Hur vardagsmotionerar du? Var kan du få in mer rörelse i vardagen? Kan du börja gå/cykla till jobbet. Hoppa av bussen en hållplats tidigare, ta trapporna istället för rulltrapporna/hissen? Viktiga frågor. Livsviktiga.