Tandhälsa motverkar demens


Den här studien, som bland annat SvD skrev om visar att tandhälsa motverkar demens.

Teorin är att de bakterier som kan leda till karies även kan vara en faktor bakom uppkomsten av alzheimer och andra demenssjukdomar.I studien från University of Southern California i USA., som publiceras i Journal of the American Geriatrics Society, har forskarna följt 5 468 personer i Kalifornien mellan 1992 och 2010.Samtliga personer var äldre, med en genomsnittsålder på 81 år, när studien inleddes. Ingen uppvisade då några tecken på demens men 18 år senare hade 1 145 personer fått diagnosen.Enligt forskarna fanns det en stark koppling till tandhälsan. De som uppgav att de borstade sina tänder mer sällan än en gång om dagen löpte 65 procents högre risk att utveckla demens än de som borstade tänderna dagligen.

Forskarna påpekar att bakterier som orsakar inflammationer i tandköttet också kan orsaka hjärtproblem, stroke och diabetes. Troligen kan de även orsaka demenssjukdomar om de ansamlas i hjärnan. Alzheimerpatienter har i några studier visat sig ha fler bakterier av det här slaget i hjärnan än friska personer.

Min kommentar
Intressant och stor, välutförd studie. Som tandläkardotter (både min mamma och pappa är pensionerade tandläkare) är jag ganska väl indoktrinerad i regelbunden tandborstning (och den kanske ännu viktigare rengöringen av tandkött via tandstickor/tandtråd som många missar...)

Även intressant att det är bakterier med i spelet, här undrar jag om probitoika (snälla bakterier) genom maten tillsammans med god tandhälsa kan förbättra situationen ytterligare.