Ofarliga droppar

 
Just det, jag fick en fråga om BHA (antioxidationsmedel) i D-droppar, om det kan vara farligt och till och med cancerframkallande.
 
 
Jag tycker speciellt att det här textstycket är intressant även i den allmänna (och ofta felaktiga) debatten kring E-nummer och tillsatser:
"BHA är en godkänd livsmedelstillsats som är vetenskapligt granskad av EU. En livsmedelstillsats som skulle vara cancerframkallande godkänns överhuvudtaget inte."