Frukt och grönt som livsstil


Idag skriver Netdoktor och Vetenskapsradion om att frukt och grönsaker inte skyddar mot cancer. Åtminstone inte mot alla sorters cancer. Det visar en ny studie där 400 000 personers matvanor har analyserats. Här upptäcktes istället att det snarare kan röra sig om livsstilsfaktorer, att de som åt mer frukt och grönsaker motionerade mer, rökte mindre och drack mindre alkohol.

När det gällde hjärt-kärlsjukdom sågs mer direkta kopplingar till frukt och grönsaker. Här gäller alltså rekommendationen om "5 om dan", 500 gram frukt och grönsaker (och gärna så många olika sorter och färger som möjligt) för att uppnå skyddande effekt. Och självklart är motion, rökstopp och mindre mängd alkohol positivt även här.

Min kommentar:
Ett bra exempel på att det är helhetsbilden som räknas. För att hålla oss friska räknas inte bara en faktor, vad vi stoppar i munnen, utan också hur vi lever i övrigt.

Bild: Vätterstads frukt och grönt