Kronjuvelen av nyttigheter


Broccoli kallas "The crown jewel of nutrition" och innehåller ett antioxidativt ämne som fungerar som broccoliväxtens eget självförsvar. Nyttigt för oss och nyttigt för broccoliväxten. Det här specialämnet tillverkas alltså av broccoliväxten som ett skydd mot insektsangrepp och svampar. Även vi människor kan ju ses som ett angrepp mot broccoliväxten. Då vi skär sönder en broccolistjälk med kniv eller tuggar på en bukett händer samma sak. Broccolin angrips och det nyttiga självförsvarsämnet frisätts. Därefter bryts ämnet ner till de mer aktiva ämnena isotiocyanater och indoler (som för oss människor är nyttiga antioxidanter). För frisättningen krävs närvaro av ett enzym som normalt finns inne i broccolin. Enzymet är värmekänsligt och förstörs om vi tillagar broccolin.

Så är alltså rå broccoli nyttigare än tillagad?
Faktiskt inte, tillagad broccoli är nyttigare. Äter vi till exempel wokad broccoli kan bakterier i vår mag-tarmkanal bryta ner självförsvarsämnet på samma sätt som om broccolistjälken hade angripits eller brutits av.

Broccolins innehåll av betakaroten blir också mer lättillgänglig vid tillagning. Självklart kan broccoli även ätas rå om man föredrar det, men många kan uppleva rå broccoli som svårsmält eftersom det kan ge upphov till gasbesvär.

Läs mer om broccolins supernyttigheter här.