Nå toppform genom hälsodagbok

För att må bättre och nå sina hälsomål är det viktigt att tänka över hur du lever idag. Vilka steg kan du börja med för att hamna i rätt riktning? Rom byggdes inte på en dag så för att lyckas behöver du förändra lite i taget och fundera över vilket område du bör prioritera.

När det till exempel gäller bra matvanor har det en stark koppling till hur vi lever i övrigt, hur mycket vi rör på oss, hur vi sover och hur vi hanterar stress.

Här får du ett verktyg, Hälsodagboken som jag har utvecklat för SVT och programmet Toppform, som hjälper dig att kartlägga din mat, träning, sömn och stress och visar vägen till bättre alternativ.