Gå i magskola

Apropå maghälsa, så kommer nu 2,6 miljonerklubben (för kvinnors hälsa) att fokusera på området genom sina magskolor.

Tanken med magskolorna är att:
- Öka kunskapen om magens viktiga roll för välbefinnande och balans
- Understryka vikten av bra kostvanor och motion

När, var, hur?
Göteborg - 28 mars, Elite Park Avenue Hotel , Taube Bio, Göteborg kl. 17.15-20.15
Stockholm – 31 mars, Summit, Grev Ture Lounge, kl.17.00-20.00
Malmö - 5 april, Slagthuset, kl.17.00-20.00

Innehåll:
- Magen mitt i kroppen (gastroenterologen pratar om magens funktion och hur magen samverkar med kroppen i övrig)
- Magen i konsten (Konstvetare pratar om kvinnobilder under olika epoker).
- Nutritionist pratar om kost, hälsa och motion.Fråga experten om din mage.