Fytokemikalier


Eller fytonutrienter som de också kallas är ämnen som finns naturligt i frukt och grönsaker och som fungerar som växternas eget självförsvar mot insektsangrepp, bakterier, virus och svampar. Detta inbyggda skydd kan även skydda oss människor.

De fungerar ungefär som antioxidanter, skillnaden är att fytokemikalier är ämnen som forskarna ännu inte har identifierat och gett namn, vi vet bara att det är nyttiga ämnen som finns i frukt och grönsaker (eftersom de inte är identifierade går de inte heller att tappa på burk och säljas som piller).

Får vi oss tillräckligt mycket fytokemikalier kan vårt immunförsvar stärkas och skydda mot sjukdomar som cancer och hjärt-kärlsjukdom.