Low Fat High Ego


Nyligen skrev Catarina Rolfsdotter- Jansson en riktigt bra LCHF-kritisk artikel i Sydsvenskan med rubriken "I ivern att bli smala missar vi omtanken om andra".

- Det stora flertalet som äter enligt LCHF-metoden äter högst upp i näringskedjan, mycket kött, mjölkprodukter och ägg. Det rimmar illa med de utmaningar vår planet står inför, skriver Catarina Rolfsdotter- Jansson.

Hon menar att om alla på jorden åt som vi gör idag räcker inte en planet. Det behövs tre. Maten, och då främst köttproduktionen, står för en stor del av resursuttaget.Köttsuget gör att regnskog skövlas för att dels skapa betesmark, dels odla sojabönor som ges till djur för att de ska växa snabbare. När regnskogen skövlas minskas planetens kapacitet att absorbera den koldioxid vi släpper ut. Om vi äter sojabönorna eller annat vegetabiliskt protein utan att ta omvägen via ett djur kan vi mätta upp emot nio personer istället för en. Äter man främst nötkött tillkommer utsläpp av växthusgaser i form av farligt potent metangas. 

Catarina Rolfsdotter- Jansson skriver också om hur djur­etiken hamnar i skymundan för vågen. Och inte minst den egna hälsan I Sverige äter vi nu 1,6 kilo kött i veckan (mer än dubbelt så mycket som 1990). Internationella cancerforskningsfonden WCRF rekommenderar – baserat på vetenskapliga belägg – att vi ska begränsa konsumtionen av rött kött till ett halvt kilo i veckan och helt undvika charkuteriprodukter. Vilket ju rimmar illa med LCHF-teorin.

Hurra för Catarina Rolfsdotter-Jansson säger jag! Hoppas att hennes expertråd får den spridning de förtjänar och att LCHF-egoisterna lyfter blicken från sina kött- och fettfyllda tallrikar och börjar se och respektera andra människor, djur och den planet vi trots allt lever på tillsammans.
 
Bild: Sydsvenskan.