Fight for your rights


Så här på Internationella kvinnodagen tycker jag att vi ska sända en tanke till  genusperspektivet i foskningen. Visste du att den dos som rekommenderas för de flesta läkemedel egentligen är uträknad för en medelålders man? Att antalet män överväger som försökspersoner i de flesta studier? En organisation som uppmärksammar och försöker få till ett jämlikt könsperspektiv i hälsoforskningen är 1, 6- och 2,6 miljonerklubben- för kvinnors hälsa. (Där jag är en av ambassadörerna och bloggare).

Här tänker jag även på att kvinnor överväger på deitistutbildningen och inom dietistyrket. På min tid fick vi studera på Institutionen för hushållsvetenskap, det kändes ibland som att vara på en traditionell flickskola från 50-talet. Inte bra. Idag används istället lokaler på BMC, Biomedicinskt centrum, skönt med ett steg i rätt riktning.

Jag funderar på om kvinnodominansen inom dietistyrket bidrar till lägre respekt. Att långt ifrån alla dietister enbart jobbar med viktminskning men ändå viftas bort som gammaldags och ovetenskapliga (!) dietivrare av andra så kallade "kostutbildade" som kanske har läst en liten kvällskurs i näringslära (om ens det.). Fyra års universitetsstudier (180-240 högskolepoäng) och en legitimation är verkligen värt mer respekt än så. Jag tycker därför att det är på tiden att vi dietister tar plats, visar vårt värde och får den respekt vi förtjänar. Vi gör stor skillnad i samhället och verkar på många olika plan- bland äldre, barn, cancer- och njursjuka, allergiker och ätstörda- genom vår kunskap mår alltfler männsikor bättre. Och det sker oavsett om dietistutbildningen drar till sig mer killar i fortsättningen och kanske därmed (sorgligt nog) får mer upprättelse. Vi dietister är jättebra redan nu och det ska vi börja sprida bättre. Och jag har faktiskt en plan för hur det ska gå till... Fortsättning följer.

Bild: Gratissaker.com