Fibrer skyddar mot hjärt-kärlsjukdom

Det är visst inte bara jag som tycker att det här med kostfiber är högaktuellt. För ett par dagar sedan fick jag ett mejl/pressutskick från Lunds Universitet om den här studien:

Fibrer skyddar mot hjärt-kärlsjukdom

Allra störst är effekten hos kvinnor, enligt en ny studie från Lunds universitet. I studien som nyligen publicerades i den vetenskapliga tidskriften PLOS One, har kostvanorna hos över 20 000 Malmöbor undersökts med fokus på risken för hjärt-kärlsjukdom. Betydelsen av sammanlagt 13 olika näringsämnen, fetter, proteiner och kolhydrater, analyserades.

 - Kvinnor som åt fiberrikt hade nästan 25 procent lägre risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom jämfört med kvinnor som åt fiberfattig kost. Hos männen var effekten svagare. Men resultaten bekräftade att fiberrik mat åtminstone skyddade männen mot slaganfall, säger Peter Wallström, forskare vid Lunds universitet och huvudförfattare till artikeln.

Exakt vad skillnaderna mellan könen beror på är oklart. En orsak är att kvinnor får i sig fibrer genom mer hälsosamma livsmedel än vad männen får. I kvinnornas fall i hög grad via frukt och grönt, medan männens viktigaste fiberkälla var mjukt bröd.

Kritik mot LCHF

Peter Wallström är också skeptisk till extremdieter som LCHF och menar att Livsmedelsverkets kostrekommendationer står sig väl trots att de kritiserats från olika håll:

 - Livsmedelsverkets kostråd, som bygger på omfattande forskning, är välavvägda. På kort sikt ger de flesta dieter viktnedgång förutsatt att man lyckas följa dem. Men vi vet för lite om långtidseffekterna för att kunna rekommendera mer drastiska kostomläggningar, säger Peter Wallström.

Min kommentar
Den här studien har hämtats från den större befolkningsanalysen Malmö Kost Cancer som engagerat 30 000 Malmöbor från 90-talet och framåt, deltagarna har fått lämna blodprov och detaljerad information om sina kostvanor. Med andra ord en seriös långtidsstudie som involverar ett stort antal personer vilket ger ett säkert resultat.

Intressant också att de olika resultaten för kvinnor och män visar att vi behöver ta större hänsyn än tidigare till könstillhörighet i forskning kring kostvanor. Något som även Peter Wallström poängterar i pressutskicket.

Jag håller ju helt med om LCHF-kritiken också. Hoppas inte Peter Wallström har en blogg eller offentlig e-postadress nu bara för då blir han väl nästa måltavla för uppretade LCHF-are...