hjärt-kärlsjukdom

Dagens hälsonyheter

Idag skriver jag nyhetsbrev för Netdoktor och tycker framförallt att de här är intressant:

Dödlighet i folksjukdomar sjunker
För första gången presenterar Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut gemensamt statistik över hälsoutvecklingen i landet. Rapporten ”Folkhälsan i Sverige – Årsrapport 2012” visar att dödligheten i de stora folksjukdomarna fortsätter att minska.

Bland högutbildade kvinnor har dödligheten i cancer respektive hjärt- och kärlsjukdomar minskat med 28 respektive 49 procent sedan 1990, men bara med 12 respektive 22 procent bland dem med förgymnasial utbildning.

Enligt rapporten finns det även tecken på att fetma men inte övervikt har blivit vanligare. Fetma är vanligare bland personer med kort utbildning än bland personer med längre utbildning.

Fibrer skyddar mot hjärt-kärlsjukdom

Det är visst inte bara jag som tycker att det här med kostfiber är högaktuellt. För ett par dagar sedan fick jag ett mejl/pressutskick från Lunds Universitet om den här studien:

Fibrer skyddar mot hjärt-kärlsjukdom

Allra störst är effekten hos kvinnor, enligt en ny studie från Lunds universitet. I studien som nyligen publicerades i den vetenskapliga tidskriften PLOS One, har kostvanorna hos över 20 000 Malmöbor undersökts med fokus på risken för hjärt-kärlsjukdom. Betydelsen av sammanlagt 13 olika näringsämnen, fetter, proteiner och kolhydrater, analyserades.

 - Kvinnor som åt fiberrikt hade nästan 25 procent lägre risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom jämfört med kvinnor som åt fiberfattig kost. Hos männen var effekten svagare. Men resultaten bekräftade att fiberrik mat åtminstone skyddade männen mot slaganfall, säger Peter Wallström, forskare vid Lunds universitet och huvudförfattare till artikeln.

Exakt vad skillnaderna mellan könen beror på är oklart. En orsak är att kvinnor får i sig fibrer genom mer hälsosamma livsmedel än vad männen får. I kvinnornas fall i hög grad via frukt och grönt, medan männens viktigaste fiberkälla var mjukt bröd.

Kritik mot LCHF

Peter Wallström är också skeptisk till extremdieter som LCHF och menar att Livsmedelsverkets kostrekommendationer står sig väl trots att de kritiserats från olika håll:

 - Livsmedelsverkets kostråd, som bygger på omfattande forskning, är välavvägda. På kort sikt ger de flesta dieter viktnedgång förutsatt att man lyckas följa dem. Men vi vet för lite om långtidseffekterna för att kunna rekommendera mer drastiska kostomläggningar, säger Peter Wallström.

Min kommentar
Den här studien har hämtats från den större befolkningsanalysen Malmö Kost Cancer som engagerat 30 000 Malmöbor från 90-talet och framåt, deltagarna har fått lämna blodprov och detaljerad information om sina kostvanor. Med andra ord en seriös långtidsstudie som involverar ett stort antal personer vilket ger ett säkert resultat.

Intressant också att de olika resultaten för kvinnor och män visar att vi behöver ta större hänsyn än tidigare till könstillhörighet i forskning kring kostvanor. Något som även Peter Wallström poängterar i pressutskicket.

Jag håller ju helt med om LCHF-kritiken också. Hoppas inte Peter Wallström har en blogg eller offentlig e-postadress nu bara för då blir han väl nästa måltavla för uppretade LCHF-are...

Donera mera


Å, det här är kanske min värsta katastroftanke. Att bli dödsjuk och inte få se sitt barn växa upp :( Hoppas, hoppas att det ordnar sig och att den här mamman får ett nytt hjärta i tid. Och som tur är är den här ovanliga formen av hjärtsvikt vid graviditet väldigt ovanligt.

Vad kan man göra för att hjälpa? Jag tror på stöd till forskning och mer information om donation och om hjärtkärlsjukdomar.

Genom Hjärt-lungfonden finns möjlighet att stödja forskning i de här frågorna.

Netdoktor har skapat ett community om organdonation och transplantation som du hittar här.

"Fettdieten som slammar igen dina blodkärl"

Så skriver Expressen på löpet idag. Det är förstås LCHF det handlar om och två nya forskningsrapporter från Oxford University och Harvard School of Public Health som larmar om risken att drabbas av hjärt- kärlsjudom och diabetes typ 2 av den höga andel mättat fett som finns i LCHF-maten.

Lena Ljungkrona-Falk, vice ordförande i Dietisternas Riksförbund är intervjuad i artikeln. Hon menat att det är intressant att forskning nu kan påvisa samband mellan mättat fett och diabetes typ 2, vilket inte har kunnats göra tidigare. Att LCHF tvärtom skulle motverka typ 2 diabetes har annars varit en av fettdoktorn och LCHF- förespråkaren Annika Dahlqvists käpphästar.Som hon kanske behöver släppa nu.

Även koncentrationssvårigheter och dåligt humör märktes bland de försökspersoner som gick på LCHF-diet.Kanske en förklaring till artikelns alla arga kommentarer och blogginlägg...

Så här resonerar annars jag kring LCHF.