Träning, ämnesomsättning och diabetes


Bild: Aktiv Kvinna

Igår fick jag ett intressant nyhetstips från Lunds universitet om träning vid diabetes. Ett nytt forskningsprojekt har dragit igång för att undersöka hur kvinnor med ärftlig risk för typ 2 diabetes svarar på olika sorters träning.

Typ 2 diabetes har starka ärftliga inslag, finns sjukdomen i familjen är risken tre gånger högre att insjukna än om den inte gör det och idag finns det ungefär en halv miljon diabetiker i Sverige.

- Vi vet att en bra livsstil, inklusive fysisk aktivitet, är en av de viktigaste faktorerna för att förhindra ett insjuknande när man har en ärftlig belastning. Men vi vet inte vilken typ av träning som är mest effektiv för den här gruppen. Det är det vi ska försöka ta reda på, säger Ola Hansson, en av ledarna för forskningsprojektet.

90 friska kvinnor i åldrarna 25 till 40 år ska rekryteras, hälften av dem med diabetes i familjen, hälften utan. De ska delas in i tre grupper. En kontrollgrupp, en som under tolv veckor (3 gånger/vecka) ska träna intensivt i 20 minuter och en grupp som tränar lågintensivt i ungefär en timme.

Före och efter träningspassen tar forskarna prover. Bland dem muskelbiopsier och mäter också den metabola flexibiliteten, det vill säga flexibel ämnesomsättning. En person med stor flexibilitet bränner fett vid fasta och även kolhydrater efter en måltid. Personer med låg flexibilitet har sämre förmåga att skifta ämnesomsättning.
Målet med projektet är att ta reda på om en familjehistoria för typ 2 diabetes innebär minskad metabol flexibilitet, om olika typ av träning har olika effekter på ämnesomsättingen och om molekylära skillnader kan förklara skillnaderna.

- Forskningen kommer på sikt att ge oss mer kunskap om hur alla de kvinnor som har risk att insjukna i typ 2 diabetes ska träna för att minska risken, hur intensiv träningen ska vara, hur ofta de ska träna och hur länge, säger Ola Hansson.

Min kommentar
Jag kommer att följa det här forskningsprojektet framförallt för att få reda på hur olika träningsformer kan ge olika effekt på ämnesomsättningen. Självklart ger det ju skillnad just i stunden som motionspasset utförs (där tex lågintensiv träning förbrukar mer fett – jämfört med styrketräning som i stunden förbrukar mer kolhydrater) men i ett längre förlopp har man ju i tidigare studier sett att tex styrketräning höjer ämnesomsättningen (och fettförbränningen) i 24 timmar. Ska bli intressant att se om något nytt kommer fram i det sammanhanget.