Solidaritet kring antibiotikaanvändningDet här tycker jag är intressant och viktigt:

Sverige är bland de länder som konsumerar minst antibiotika i hela Europa, enligt ny statistik från den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC.
Grekland konsumerade mest antibiotika under 2010. Under detta år använde Grekerna nästan 40 dagliga dygnsdoser antibiotika per 1.000 invånare. Motsvarande siffra i Sverige var knappt 15.

Statistiken visar också att Grekland, tillsammans med länder som Rumänien, Italien, Portugal och Ungern, är värst drabbade av resistenta bakterier, medan förekomsten av dessa bakterier i Sverige och Norge fortfarande är relativt liten.

Min kommentar
Antibiotikaresistens är ett stort hot som kommer förvärras i framtiden om inte fler länder agerar som vi. Här är det lätt att tänka "varför ska vi om inte de" och känna uppgivenhet. Att Sveriges korrekta agerande kring antibiotikabehandling bara blir en droppe i havet. Men en viktig droppe. Så är det ju med flera andra viktiga frågor också, "varför ska jag sopsortera om inte grannarna gör det" etc. Men här får vi inte glömma (det något slitna) uttrycket om att börja någonstans, hos sig själv. Att utgöra ett bra exempel som inspirerar andra att följa med.