Nötter och fisk - bra för gravida

För att minska risk för havandeskapsförgiftning och för astma hos barnet visar en ny studie att gravida bör undvika lightläsk och istället satsa på fisk, nötter och mager yoghurt. Studien är gjord på 60 000 gravida i Danmark och var nyligen publicerad i tidskriften PlosOne. och refereras av DN

Light-produkter kan ha negativa effekter på fostrets utveckling. Om mamman dricker mycket light-läsk ökar risken för att barnet ska utveckla astma innan det fyller sju år med 30 procent. (Vad är mycket, undrar jag. Antar att det är över en liter per dag, ungefär. Uppgift saknas om detta, eller så läste jag undersöknignen lite för slarvigt...)

Även yoghurt med låg fetthalt har betydelse för om barnet utvecklar astma eller inte. Om mamman ätit mycket nötter under graviditeten, visar studien däremot att barnet löper mindre risk för att utveckla astma, skriver DN.

Studien visade också att de som sällan eller aldrig åt fisk under graviditetens första tre månader löpte dubbelt så stor risk att drabbas av havandeskapsförgiftning jämfört med dem som åt fisk kontinuerligt, sa professor Thorhallur Halldorsson, säger en av forskarna bakom studien, till DN.

– Vi vet inte om det är fiskoljan eller de höga halterna av D-vitamin som finns i fisk som minskar risken för havandeskapsförgiftning. Det är någonting som vi kommer att följa upp i kommande studier, säger professor Thorallur Halldorsson, en av forskarna bakom studien till DN.

Han understryker dock att de starkt misstänker att D-vitamin verkar effektivt mot inflammationer i kvinnors kroppar.

– För att testa den hypotesen kommer vi att göra blodprover på kvinnor för att mäta halten av D-vitamin, Thorhallur Halldorsson.

Tidigare studier har även visat att D-vitamin har betydelse för när graviditeten inleds. Kvinnor i Norden som blir gravida på hösten löper större risk att drabbas av havandeskapsförgiftning. Något som tros bero på bristen av D-vitamin från solen.

Min kommentar
Jag tror också på forskarnas nya hypotes: att det kan vara D-vitamin i fisk (och nötter) som är viktigt att få i sig tillräckligt av som gravid. Då får även mager yoghurt, i det här sammanhanget, en förklaring. D-vitamin finns också i andra, magra (och D-vitaminberikade) mjölk och matfettsprodukter.

Själv droppar jag några av dotterns D-vitamindropapr (7 st) i min frukostfil varje morgon. Och så äter jag fet fisk ofta, minst två gånger i veckan.

D-vitamin tillverkas även i kroppen av solljus- så passa på att njut av den efterlängtade vårsolen som strålar ute nu.