Låg risk att få i sig bekämpningsmedel?

För några inägg sedan skrev jag om besprutade vindruvor och att vi bara bör välja ekologiska alternativ här. Nu har Livsmedelsverket gått ut med ett uttalande om att det är svårt att komma upp i för höga nivåer av toxiska ämnen i frukt och grönsaker (det vill säga hormonstörande ämnen som i för hög mängd kan ge sjukdomar som cancer och diabetes).

Att gränsvärdena för förbjudna kemikalier överskridits, behöver inte nödvändigtvis innebära en omedelbar risk för konsumenten. För förbjudna ämnen sätts ofta gränsvärdet vid den minsta mängd som går att uppmäta, och inte vid den gräns som är farlig för människor.

- Det kan röra sig om att man måste äta flera kilo för att det ska vara någon fara, säger Anneli Widenfalk, toxikolog och riskvärderare på Livsmedelsverket, till DN.

Det har också betydelse från vilket land frukten eller grönsaken kommer ifrån. Grödor som importeras från utanför EU är det vanligare att man ser överskridande värden i.

– Inom EU gör man riktade kontroller mot de länder där man sett problem tidigare, bland annat har det gjorts mot bladgrönsaker från Asien. Då går man också ut med information till odlarna där om vad som gäller vid export till EU. säger Anneli Widenfalk, toxikolog och riskvärderare på Livsmedelsverket, till DN.

Min kommentar
Sammanfattat verkar det inte vara SÅ farligt med besprutade frukter och grönsaker om man inte äter enorma mängder (flera kilo). Samtidigt gissar jag att fler stickprovskontroller behöver göras på frukt och grönt från Asien, Afrika etc. Vill man vara helt på den säkra sidan ska man välja enbart ekologiska och närproducerade frukter och grönsaker.

Sedan kan jag tycka att själva oron i sig för de här hormonstörande ämnena inte heller är  hälsosam. Det är inte bra att fundera och oroa sig för mycket över det man stoppar i sig och det går nog aldrig att vara 100 procent säker på att allt är ofarligt.