Idag är lax farligt

Nu skriver Svenska Dagbladet om en studie som visar att omega-3 från odlad lax kan öka risken för fetma och typ 2-diabetes. Orsaken är de miljögifter som finns i laxen.

Enligt SvD kommer nästan all lax vi konsumerar från norska laxodlingar, en import som på tio år har tredubblats. För många är det hälsoegenskaperna från fettsyran omega-3 i laxen som lockar och Livsmedelsverket rekommenderar att vi äter fisk två till tre gånger i veckan.

Men ny forskning visar att det inte är säkert att omega-3 bara är av godo. Jérôme Ruzzin, post doktor vid biologiska institutionen vid universitetet i Bergen, har forskat kring fisk och miljögifter, han menar att konsumtion av vanlig, odlad lax ökar risken för diabetes typ 2 eftersom laxen innehåller miljögifter

Jérôme Ruzzin och hans kollegor utförde en studie där råttor som matades med omega-3-olja från odlad lax, gick upp i vikt och visade tecken på att utveckla fetma och diabetes typ 2. När råttorna däremot matades med laxolja som hade renats från miljögifter fann man inte det här sambandet. Laxoljan utan miljögifter fungerade tvärtom skyddade mot viktuppgång och diabetes.

Miljögifterna, som kommer från fiskfödan, lagras i fettvävnaden och är därför också vanligare i fet fisk som lax. Miljögifter som inte kan brytas ned biologiskt lever kvar länge och kan finnas i fet fisk som lax – trots att gifterna numera är förbjudna.

–Det här visar att miljögifternas nackdelar kan överväga fiskoljans positiva effekter, säger Jérôme Ruzzin till SvD.

Men enligt Tommy Cederholm, professor i klinisk nutrition vid Uppsala universitet,överväger de positiva effekterna av att äta lax de negativa. Han menar att fet fisk är bra för både minnesfunktionen och hjärta och kärl, på lång sikt:

–Vi vet att fet fisk samlar på sig och lagrar miljögifter, men totalt sett överväger de positiva effekterna av att äta lax de negativa.

Min kommentar
Från att ha ansetts vara en slags mirakelkur som "botar" allt från hjärt-kärlsjukdom och diabetes till depressioner och ADHD hos barn är omega-3 i odlad lax plötsligt farligt. Idag. Och enligt just den den här studien. För inte så länge sedan var det mjölk som var livsfarligt och kunde leda till prostatacancer. Faran med att peka ut just enskilda livsmedel som hälosvådliga är att man missar helhetssynen. Det är svårt, om inte omöjligt, att peka ut just EN faktorer och ett livsmedel som hälsovådligt. Det handlar ju givetvis om hur ofta man äter en viss sak, i hur stor mängd och vad man äter i övrigt. Tillsammans med maten samspelar en rad andra livsstilsfaktorer som motion, sömn och stress. Det är helheten och hur vi har satt ihop den som avgör hur vi mår. 

Så var alltså inte rädd för lax, fortsätt ät det. Men som med alla annan mat, glöm inte det sunda förnuftet. Tänk lagom mängd och balans.    

Här kan du förresten läsa mer om Omega- 3, i en artikel som jag skrev för några år sedan för Netdoktor. Redan då var jag skeptisk mot rådande "mirakelkursbenämning".