Multivitaminer kan minska cancerrisk för män


Idag skriver DN att ett dagligt intag av multvitaminer kan minska risken för cancer hos män som är 50 år eller äldre. Nyheten baseras på en ny, stor amerikansk studie vars resultat publicerats i Journal of the American Medical Association. Studien har finansierats av USA:s hälsovårdsmyndighet, National Institutes of Health.

Totalt deltog 14 641 män i undersökningen som omfattar perioden 1997–2011. Bland dem som dagligen åt multivitaminer minskade risken för att drabbas av någon form av cancer med åtta procent jämfört med de försökspersoner som fick tabletter utan verksamma beståndsdelar, så kallad placebo.

Rapportens resultat går stick i stäv med tidigare forskning som visat att en del vitamin- och kosttillskott kan vara skadliga och ge bieffekter. Till exempel att cancerrisken kan öka för kvinnor som äter multivitaminer.  

Min kommentar

Här verkar det ju som om kvinnor och män skulle reagera annorlunda på multivitaminer. Men jag tror att sanningen och den eventuella riskbilden för cancer mer ligger i hur dessa kvinnor och mäns livsstil ser ut i övrigt. Jag tror att många tar vitaminer som kompensation för att de inte äter så mycket frukt och grönsaker. Eller kanske för att de inte motionerar så mycket. Vitaminerna blir en slags hälsokompensation.

Vissa grupper, som gravida, ammande, veganer och äldre behöver komplettera kosten med multivitaminer. Men i övrigt är bästa källan till vitaminer och mineraler naturliga livsmedel, som till exempel frukt, grönsaker och fullkornsbröd. Kroppen kan lättare tillgodogöra sig vitaminer och minerlaer i vanlig mat jämfört med pillervarianten. Dessutom finns andra nyttiga ämnen i frukt och grönsaker som antioxidanter och fibrer.