cancer

Multivitaminer kan minska cancerrisk för män


Idag skriver DN att ett dagligt intag av multvitaminer kan minska risken för cancer hos män som är 50 år eller äldre. Nyheten baseras på en ny, stor amerikansk studie vars resultat publicerats i Journal of the American Medical Association. Studien har finansierats av USA:s hälsovårdsmyndighet, National Institutes of Health.

Totalt deltog 14 641 män i undersökningen som omfattar perioden 1997–2011. Bland dem som dagligen åt multivitaminer minskade risken för att drabbas av någon form av cancer med åtta procent jämfört med de försökspersoner som fick tabletter utan verksamma beståndsdelar, så kallad placebo.

Rapportens resultat går stick i stäv med tidigare forskning som visat att en del vitamin- och kosttillskott kan vara skadliga och ge bieffekter. Till exempel att cancerrisken kan öka för kvinnor som äter multivitaminer.  

Min kommentar

Här verkar det ju som om kvinnor och män skulle reagera annorlunda på multivitaminer. Men jag tror att sanningen och den eventuella riskbilden för cancer mer ligger i hur dessa kvinnor och mäns livsstil ser ut i övrigt. Jag tror att många tar vitaminer som kompensation för att de inte äter så mycket frukt och grönsaker. Eller kanske för att de inte motionerar så mycket. Vitaminerna blir en slags hälsokompensation.

Vissa grupper, som gravida, ammande, veganer och äldre behöver komplettera kosten med multivitaminer. Men i övrigt är bästa källan till vitaminer och mineraler naturliga livsmedel, som till exempel frukt, grönsaker och fullkornsbröd. Kroppen kan lättare tillgodogöra sig vitaminer och minerlaer i vanlig mat jämfört med pillervarianten. Dessutom finns andra nyttiga ämnen i frukt och grönsaker som antioxidanter och fibrer.

Grape, läkemedel och minuskalorier

Bild: DN

Grapefruktjuice ökar upptaget av cancermedicin, vilket gör att medicineringen kan  minskas med upp till två tredjedelar, enligt en ny studie som DN skriver om här.

Läkemedelsanvändare får annars ofta rådet att vara försiktiga med grapefrukt. Ämnena naringin och bergamottin som finns i frukten kan nämligen hämma enzymet CYP3A4. Ett enzym som behövs för att kunna bryta ner läkemedel i kroppen.

Nu har forskare vid University of Chicago Medicine presenterat resultat som pekar på att dessa egenskaper hos grapefrukten är positiva. I studien fick försökspersoner som tog läkemedelssubstansen sirolimus (som bland annat kan hindra spridning av cancer i kroppen) dricka ett glas grapefruktjuice om dagen. Resultatet visade att medicinering i den här gruppen kunde minskas med två tredjedelar eftersom läkemedlet i högre grad togs upp av kroppen.

Ett lägre intag av medicinen kan göra att patienterna får färre och mindre allvarliga biverkningar och att medicineringen blir billigare.

Min kommentar
Intressant nyhet som visar att mat kan vara medicin.

En helt annan aspekt, jag tror att det är grapefruktens effekt på läkemedelsupptag som har gett den rykte i viktminskningskretsar om att innehålla "minuskalorier". På 70- och 80 talet skulle många dieter inledas med en halv grapefrukt (gärna välsockrad...) och ett kokt ägg till frukost.

Så kallade minuskalorier ska kunna påverka och förhöja ämnesomsättningen/bränna kalorier, genom att äta grapefrukt skulle  du magiskt kunna gå ner i vikt. Det här stämmer inte, det finns inget som helst vetenskapligt stöd för minuskalorier utan en kalori är alltid en kalori. Sedan innehåller grapefrukt en låg kalorimängd ändå och är dessutom full av fibrer, C-vitamin och andra antioxidander - av den anledningen är det bra vid viktminskning.

Dagens hälsonyheter

Idag skriver jag nyhetsbrev för Netdoktor och tycker framförallt att de här är intressant:

Dödlighet i folksjukdomar sjunker
För första gången presenterar Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut gemensamt statistik över hälsoutvecklingen i landet. Rapporten ”Folkhälsan i Sverige – Årsrapport 2012” visar att dödligheten i de stora folksjukdomarna fortsätter att minska.

Bland högutbildade kvinnor har dödligheten i cancer respektive hjärt- och kärlsjukdomar minskat med 28 respektive 49 procent sedan 1990, men bara med 12 respektive 22 procent bland dem med förgymnasial utbildning.

Enligt rapporten finns det även tecken på att fetma men inte övervikt har blivit vanligare. Fetma är vanligare bland personer med kort utbildning än bland personer med längre utbildning.

Självlysande bakterier kan avslöja cancer

Jag har tidigare skrivit om att mycket spännande händer kring forskning om probiotika. Om goda bakteriers koppling till vårt immunförsvar. Nyligen skrev SVTs Vetenskapsredaktion om hur probiotiska bakterier nu används i cancerforskning.

Dessa bakterier ger nämligen inte bara en god maghälsa utan kan också vara en effektiv hjälp i kampen mot cancertumörer.

Vetenskapsredaktionen skriver om hur en variant av probiotiska bakterier odlats fram till en typ av självlysande, så kallade bioluminiscenta yoghurtbakterier. De gavs intravenöst (med spruta) till möss med cancer.De självlysande bakterierna tog sig sedan in i cancertumörerna hos mössen. Därmed kunde forskarna ta unika 3D-bilder på cancertumörer i mössen.Bilder som är mycket mer avslöjande av hur tumören är formad än dagens vanliga tumörfotografier.

Enligt forskarna visar försöken också för första gången hur probiotika kan agera i cancertumörer. På sikt hoppas man kunna utnyttja den kunskapen till mer specialinriktad cancerbehandling.

Bild: Vetenskapsredaktionen, SVT

Kloka ord


Steve Jobs (RIP) kloka ord som kan appliceras på det mesta i livet, jobb, familj osv:

"Att komma ihåg att jag snart ska vara död är det viktigaste verktyget jag någonsin haft för att göra stora val i livet.

Andras förväntningar, all stolthet, all rädsla för att göra bort sig eller misslyckas – allt det blir oviktigt inför döden.

– Kvar finns bara det som är riktigt viktigt. Att komma ihåg att du ska dö är det bästa sättet att undvika fällan att tro att du har något att förlora. Du är redan naken. Det finns ingen anledning att inte följa ditt hjärta."

Men något som också hade varit klokt vore om han från början valt att behandla sin cancersjukdom enligt vetenskapligt beprövade metoder (tex tidig operation) och inte genom alternativbehandling och specialkost. I alla fall om man ska tro Karin Bojs i dagens DN-artikel.