Högt blodtryck vanligare än undernäring

The Lancet har nyligen utfört den största sammanställning som någonsin har gjorts över hälsotillståndet i världen.. Ett stort antal forskare har samlat statistik från 187 länder. Karin Bojs skriver om sammanställningen i DN.

De tre huvdfaktorer som orsakar mest ohälsa och förtidig död är:

1. Högt blodtryck

2 Tobaksrökning

3 Alkohol

Hälsoforskare brukar använda ett mått som kallas för DALY, disability-adjusted life years. Det beskriver hur många friska levnadsår som går förlorade, antingen av svår sjukdom eller av död. Högt blodtryck står nu för sju procent av alla förlorade friska levnadsår i världen, enligt WHO:s sammanställning. Det ökar risken för stroke, hjärtinfarkt, njursvikt och många andra sjukdomar. Orsaken är i viss mån genetisk, men blodtrycket påverkas i hög grad av övervikt, stillasittande och för mycket alkohol.

Karin Bojs skriver att det går att jämföra sjukdomsstatistiken från år 2010 med motsvarande siffror från 1990:

"I många avseenden har vår värld blivit bättre på dessa tjugo år, precis som KI-professorn Hans Rosling brukar framhålla i sina fantastiskt pedagogiska föredrag.

Dödlighet som hänger samman med fattigdom har minskat globalt, exempelvis diarréer och undernäring. Mest av allt har antalet barn som dör av mässling minskat, tack vare framgångsrika vaccinationskampanjer.

För tjugo år sedan var undernäring i barndomen den vanligaste orsaken till sjukdom och för tidig död. Nu är det alltså högt blodtryck som ligger etta och undernäring i barndomen har åkt ned till åttonde plats. "

Fetma och övervikt som orsak till sjukdom har däremot klättrat: från att vara den tionde viktigaste orsaken till sjukdom och död år 1990 till att vara den sjätte viktigaste i dag. Övervikt är alltså ett större problem för världen i dag än undernäring.

Ett förändrat konsumtionsmönster kan vara en förklaring, eller som Karin Bojs uttrycker det: "Det nya sjukdomsmönstret hänger samman med att människor blir rikare. Att de kan köpa bilar och mera mat, att de slipper arbeta så mycket fysiskt och att de lägger pengar på cigaretter och läskedrycker. "

Min kommentar
Intressant och viktigt. Jag tycker också att det går att sammanfatta de största hälsohoten, högt blodtryck, tobak och alkohol med ett begrepp: livsstil. De behöver inte hänga ihop men gör det ofta. Och då handlar det om att se till och förändra helheten. Det hjälper inte att "bara" gå ner i vikt om du fortfarande stressar och kanske dämpar jobbiga känslor med cigaretter och alkohol. För att må bra och leva länge behöver vi lägga ett ganska stort hälsopussel där viktiga bitar som bra mat, motion, sömn och mindre stress/återhämtning, ska haka i varandra. För att inte bli överväldigad är det smart att börja med en bit och sedan bygga på så att du med små steg så småningom når målet.

Bild: DN