fetma

Stress leder inte till fetmaApropå att krossa hälsomyter - i ett pressutskick från TT presenterades ett intressant resultat från studien Prospective Urban Rural Epidemiologic Study - nämligen att kopplingen mellan stress och fetma inte existerar. Du kan inte stressa dig till en bukfetma.

- Det är en allmän folktro att stress leder till bukfetma. Men vi hittade inget samband alls, säger en av forskarna i studien Annika Rosengren, professor och överläkare vid Sahlgrenska akademin till TT.

Studien som visar det här är uppbyggd som ett internationellt samarbete och undersökte sambandet mellan stress och fetma hos 125 290 personer i 17 olika länder. Inte bara deltagarnas vikt, längd och andra kroppsmått samlades in utan de fick även svara på frågor om utbildningsnivå, rökvanor och kost. Därefter mättes deras stressnivå och eventuella tecken på depression med en frågeenkät.

Bland dem som inte upplevde sig som stressade hade 16 % ett BMI över 30 medan de som upplevde en ständig stress kom upp i 21%.

Att stress kan påverka hormonnivåer (främst kortisol) i blodet vilket i sin tur kan leda till bukfetma kunde härmed uteslutas.

- Vi försökte verkligen men kunde inte bekräfta den hypotesen. Utvecklingen av fetma förklarades av andra faktorer, säger Annika Rosengren.


Min kommentar
Intressant även om fler studier, för att bekräfta resultatet, skulle behövas. Kanske kan få många stressade att åtminstone slippa pressen om att stressen de känner kan vara farlig för kroppen (åtminstone vad gäller överviktsaspekten) = kan ju faktiskt ge avstressande effekt.

Stress i sig påverkar ju annars självklart hur vi mår. Är du stressad kanske du tröstäter och då är det ju det beteendet i sig som kan leda till viktökning.

Jakten på det försvunna bantningspillret


DN skrev igår (och idag) om att effektiva bantningspiller är en dröm för både överviktiga och läkemedelsindustrin. Svåra biverkningar har stoppat flera tidigare övervikt- och fetmaläkemedel som Xenical, Reductil och Acomplia.

Nu studeras en ny substans som bland annat innehåller hormonet GLP-1, som finns i kroppen och utsöndras från tarmarna. GLP-1 sänker blodsockernivån vilket bidrar till ökad mättnadskänsla som på sikt kan ge lägre vikt. Just nu pågår jämförande internationella studier där forskarna även har sett att det potentiellt nya fetmaläkemedlet även motverkar beroende av rökning och alkohol.

- I dag kan vi erbjuda hjälp med livsstilsförändringar eller övervikts­kirurgi till våra patienter. Ett effektivt läkemedel skulle överbrygga gapet som finns mellan de båda metoderna. Fetma är en kronisk, livslång sjukdom och ibland behövs piller som extra stöd under en period. Man botar inte fetma med piller, men de kan hjälpa patienten att genomföra och hålla fast vid olika livsstilsförändringar, säger  Joanna Uddén Hemmingsson, obesitas- och diabetesläkare vid S:t Görans sjukhus till DN.

Min kommentar
Jag tänker direkt på hur hypat Reductil blev när det togs bort från marknaden. Kom ihåg hur bloggare som Carolina Gynning och Quetzala Blanco (som för övrigt väl var i size zero redan från början... Hej ätstörning!) köpte olagligt på nätet och menade att det var det ENDA som funkade.  Just för att det inte fanns längre/var svårt (och olagligt) att få tag på.

Undrar vilket Läkemedelsföretag som nu lägger vantarna på nästa patentet med GLP-1, om det nu godkänns. Och om det nu går att patentera kroppsegna hormoner- vad jag vet var det var svårt med tex melatonin mot jetlag och sömnproblem... Går det inte att ta patent blir det ju svårt att tjäna pengar och då blir det nog inget läkemedel överhuvudtaget.

Som dietist ställer jag mig annars kritisk kring quick fix-tänkandet kring överviktspiller. Liksom lyckopiller/SSRI finns risk för "sopa problemen under mattan"-tänk. Att äta som vanligt, strunta i att träna och bara ta ett piller för att "bli smal". Men, som även Joanna Uddén Hemmingsson är inne på, om du är beredd att göra livsstilsförändringar, förbättra kost- och motionsvanor samtidigt som du äter läkemedel mot övervikt/fetma så kanske en säker medicin kan ge dig en extra knuff i rätt riktning -men å andra sidan är det kanske mest livsstilsförändringarna i sig som får dig att tappa kilon.

Tillägg: Pratade nu (via Facebook) med fd. kollega och kompis Göran van den Brink, han är apotekare i grunden så jag frågade honom hur det egentligen ligger till med läkemedel, patent osv när det gäller kroppsegna hormon. Så här svarade han:

"Man kan ha tillverknings- och formuleringspatent som gör att det går att skydda även om substansen i sig är kroppsegen. Jfr m insulin. Marknaden är enorm så nog kommer det att bli läkemedel av det om det visar sig fungera."

Just det, insulin ja... Men bra, då vet vi :)

Dagens hälsonyheter

Idag skriver jag nyhetsbrev för Netdoktor och tycker framförallt att de här är intressant:

Dödlighet i folksjukdomar sjunker
För första gången presenterar Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut gemensamt statistik över hälsoutvecklingen i landet. Rapporten ”Folkhälsan i Sverige – Årsrapport 2012” visar att dödligheten i de stora folksjukdomarna fortsätter att minska.

Bland högutbildade kvinnor har dödligheten i cancer respektive hjärt- och kärlsjukdomar minskat med 28 respektive 49 procent sedan 1990, men bara med 12 respektive 22 procent bland dem med förgymnasial utbildning.

Enligt rapporten finns det även tecken på att fetma men inte övervikt har blivit vanligare. Fetma är vanligare bland personer med kort utbildning än bland personer med längre utbildning.

Viktminskning utan quick fix

Idag skriver DN klokt om fetma och viktminskning.

Tyvärr går vi inte framåt i kampen mot fetman. Alltfler tror sig hitta lösningen i LCHF men faktum är att överviktssiffrorna bara ökar. Idag är 40—50 procent av svenskarna överviktiga eller feta. Nästan hälften av vår befolkning alltså.

- Fetman är ett problem. Och inte ser det ljusare ut i framtiden. Det forskas mycket, men någon mirakelmedicin eller magisk diet syns inte till, säger Stephan Rössner till DN.

Han menar att en bra kost, beteendeförändringar och motion är det enda som fortfarande gäller. Tack för det Stephan. (Observera här att en bra kost INTE = LCHF).

En liten tröst i fetmamörkret kan vara att små steg i rätt riktning ger stor utdelning. Stephan Rössner menar att även en liten viktnedgång på fem procent förbättrar både blodsocker, blodfetter och blodtryck.

Här har jag skrivit mer om bra mat (enligt mig).