Självlysande bakterier kan avslöja cancer

Jag har tidigare skrivit om att mycket spännande händer kring forskning om probiotika. Om goda bakteriers koppling till vårt immunförsvar. Nyligen skrev SVTs Vetenskapsredaktion om hur probiotiska bakterier nu används i cancerforskning.

Dessa bakterier ger nämligen inte bara en god maghälsa utan kan också vara en effektiv hjälp i kampen mot cancertumörer.

Vetenskapsredaktionen skriver om hur en variant av probiotiska bakterier odlats fram till en typ av självlysande, så kallade bioluminiscenta yoghurtbakterier. De gavs intravenöst (med spruta) till möss med cancer.De självlysande bakterierna tog sig sedan in i cancertumörerna hos mössen. Därmed kunde forskarna ta unika 3D-bilder på cancertumörer i mössen.Bilder som är mycket mer avslöjande av hur tumören är formad än dagens vanliga tumörfotografier.

Enligt forskarna visar försöken också för första gången hur probiotika kan agera i cancertumörer. På sikt hoppas man kunna utnyttja den kunskapen till mer specialinriktad cancerbehandling.

Bild: Vetenskapsredaktionen, SVT