goda bakterier

Kartläggning av mikrofloran


New York Times skrev nyligen om ett nytt stort forskningsprojekt, Human Microbiome Project där många forskare har kartlagt människans bakterieflora för att hitta kopplingar till hälsa och sjukdom. Det femåriga projektet Human Microbiome Project kan jämföras med den kartläggning som har gjorts av människans gener, HUGO (Human Genome Project).

Human Microbiome Project har engagerat 200 forskare vid 80 institutioner som metodiskt har delat in genetiskt material av bakterier tagna från nästan 250 friska personer i sekvenser.

Forskarna upptäckte fler bakteriestammar än vad de hade förväntat sig- över tusen bakteriestammar för varje person. Varje persons samling av mikrober var dessutom individspecifik.

Kartläggningen kunde påvisa hur känslig vår mikroflora är för interaktioner, till exempel vilken inverkan antibiotika har på tarmfloran och hur lång återhämtningsperiod som krävs efter en antibiotikakur. Även samverkan och reaktioner på andra läkemedel kunde påvisas.

Resultatet visade också att beroende på sammansättning av mikroflora är vissa är mer känsliga för infektionssjukdomar, kroniska sjukdomar och fetma medan andra är motståndskraftiga. På så sätt är vi nu ett steg närmare att kunna fastställa kriterier för hur en sund bakterieflora i till exempel tarmen bör vara sammansätt.

Nästa steg blir att utföra fler studier för att bättre kunna förstå kopplingen mellan vår kartlagda mikroflora och olika sjukdomar, för att på sikt förbättra vår hälsa genom att medvetet förändra mikrofloran och dess bakteriesammansättning.

Resultaten från Human Microbiome Project publicerads nyligen i tre PLoS tidskrifter och i Nature.

Självlysande bakterier kan avslöja cancer

Jag har tidigare skrivit om att mycket spännande händer kring forskning om probiotika. Om goda bakteriers koppling till vårt immunförsvar. Nyligen skrev SVTs Vetenskapsredaktion om hur probiotiska bakterier nu används i cancerforskning.

Dessa bakterier ger nämligen inte bara en god maghälsa utan kan också vara en effektiv hjälp i kampen mot cancertumörer.

Vetenskapsredaktionen skriver om hur en variant av probiotiska bakterier odlats fram till en typ av självlysande, så kallade bioluminiscenta yoghurtbakterier. De gavs intravenöst (med spruta) till möss med cancer.De självlysande bakterierna tog sig sedan in i cancertumörerna hos mössen. Därmed kunde forskarna ta unika 3D-bilder på cancertumörer i mössen.Bilder som är mycket mer avslöjande av hur tumören är formad än dagens vanliga tumörfotografier.

Enligt forskarna visar försöken också för första gången hur probiotika kan agera i cancertumörer. På sikt hoppas man kunna utnyttja den kunskapen till mer specialinriktad cancerbehandling.

Bild: Vetenskapsredaktionen, SVT

Goda bakterier kan skydda mot allergi

Idag upptäckte jag den här nyheten på SVT text-TV (och tycker det är lite kul att den går att länka till).

Många olika sorters goda bakterier som etableras tidigt i tarmen kan skydda mot utveckling av allergi hos barn, visar en studie utförd av Thomas Abrahamsson på Linköpings universitet.

Vid en vaginal förlossning sker denna etablering naturligt då barnet kommer i kontakt med mammans bakterieflora. Barn som föds med kejsarsnitt får i sig goda bakterier både genom hudkontakt och bröstmjölk.

Även bakterier i omgivningen, i hemmet är viktigt för barnets immunförsvar. Alltför rena och bakterifria ytor blir enligt Thomas Abrahamsson en grogrund för astma och allergier:

- Bakterier får barnets immunförsvar att mogna på bästa sätt.

En bra anledning att strunta i de där dammråttorna i hörnet idag då…

Spännande forskning om maghälsa och bakterier


Igår skrev DN om spännande, ny forskning om maghälsa och tarmbakterier. I studier på möss har man sett att en normal tarmflora påverkar psykologiska faktorer och beteendemönster. Till exempel att undvika faror, att orientera sig och ta in intryck från omgivande miljö.

- Bakterierna och vi har en mycket lång gemensam historia. De har ett intresse av att vi ska överleva. Man kan tänka sig att de sänder en signal till vår hjärna som säger: var försiktig, säger Dusko Ehrlich,en av världens främsta experter på tarmbakterier som jobbar på på det franska institutet för jordbruksforskning INRA, till DN.

Forskningen om maghälsa och bakterier är bara i startgroparna men har ändå lyckats hitta samband till sjukdomar som allergi, astma, autism, cancer och neurologiska sjukdomar.Här behövs mer forskning för säkrare resultat men när det gäller inflammatoriska tarmsjukdomar som Crohns sjukdom och ulcerös kolit, fetma och en del svåra diarrésjukdomar finns tydliga belägg för att tarmfloran avviker. Den är torftigare och innehåller färre arter än hos friska människor.

Min kommentar
Alltså borde det finnas en extremt lovande marknad för produkter med probiotika, goda bakterier. Men en naturlig tarmflora är svår att efterlikna. Än vet inte forskarna den exakta avvägningen mellan vilka och hur många som behövs av de olika bakteriestammarna. Individuella skillnader gör det hela svårare och det är svårt att hitta en universal lösning som fungerar för alla (som inom så många andra områden med hälsokoppling...).

Nya smaker

Idag fick jag ett bud med Provivas probiotiska fruktdrycker som kommit i nya smaker. De har tillsatt Lactobacillus plantarum 299 v som kan ha bra effekt mot gasbildning. Ännu bättre hade det kanske varit om de hade kompletterat med fler probiotiska bakteriestammar = större effekt.

Dryckerna var riktigt goda men om du tänker på vikten ska du kanske hålla dig till ett glas (2,5 dl) om dagen. Provivas drycker innehåller bara 5% naturligt socker. Beroende på vad du äter och dricker i övrigt under dagen ger det ändå lite extra kalorier. Men tänk balans, drar du av något annat eller rör på dig lite extra så är det inga problem.